خب اگر هنوز فرصت، نیرو و حوصله کافی برای بیرون رفتن ، گشتن در گذرها و بازارها و مغازه های شلوغ و پر ازدحام را دارید و هوای شهرتان هنوز آلوده نیست و گرما و سرما و آلودگی صوتی و حمل حجم انبوهی از اسکناس خرید کردن را به کابوس شما تبدیل نکرده و قصد پاگشا کردن تکنولوژی های نوین به زندگی روزمره خود را ندارید و از شرایط موجود کاملا رضایت دارید، که هیچ. برای شما آرزوی موفقیت می کنیم.
اما اگر هر کدام از دلایل فوق یا دلایل شخصی دیگر شما را از این کار باز می دارد و دوست دارید کمی مدرنیته را وارد زندگی خود کنید پیشنهاد ما به شما خرید اینترنتی است . خریدی آسان  ، امن ، پاک و همیشه امکانپذیر که پیش نیازش داشتن یک کارت بانکی ، یک اشتراک اینترنت، یک وسیله دارای مرورگر اتصال به اینترنت و یک فنجان نوشیدنی دلچسب ( ترجیحا چای ایرانی) است. خودتان چه فکر می کنید؟ انتخاب با شماست!